ליווי בנקאי


לוחות זמנים


 

 
      
 

פרופיל החברה

 
 

איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בע"מ הינה חברה הפועלת בשני תחומי ייעוץ עיקריים, תחום הייעוץ ‏הפיננסי ותחום הייעוץ ההנדסי.‏

 

מהם שירותי הייעוץ של איילון, הייעוץ הפיננסי והייעוץ ההנדסי?

לוחות זמנים
בחברה יש ניסיון רב שנים, החל משנת 1989, בהכנת לוחות זמנים לפרויקטים בארץ ובחו"ל תוך שימוש ‏בתוכנות רבות. בין הפרויקטים שלוו על ידי החברה נכללים פרויקטים בתחום הבניה, התשתיות והמו"פ.‏
לוחות הזמנים מיועדים הן לשימוש מנהל הפרויקט לצורך תכנון ומעקב אחר התקדמות הפרויקט וכן ‏משמשים כמסמך בסיסי בהתקשרות בין היזם לקבלן. מסמך זה עשוי לעזור בישוב מחלוקות בנוגע ‏לעמידה או חריגה מלוחות זמנים שנקבעו לפרויקט.‏

 

ליווי פרויקטים
בחברה יש ניסיון רב שנים, החל משנת 1995, בליווי פרויקטים בתחום הבניה בכל רחבי הארץ. ‏
ליווי הפרויקט מתחיל בהכנת דוח אפס לבנק המלווה ומהווה גם תכנית עסקית לפרויקט. ‏

בהמשך מתבצע ליווי לפרויקט ומוגש לבנק דוח תקופתי שוטף המתאר את התקדמות הפרויקט, בין  היתר ‏ מבחינת התקדמות הבניה, מבחינה כספית, סטטוטורית ונתוני מכירות. ‏

 מי נותן את השירותים?‏
המנהל בפועל של חברת איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בע"מ הוא עמי איילון . ‏

עמי איילון  מהנדס תעשיה וניהול, הינו בעל נסיון של 30 שנה החברות תעשייתיות ובחברות נדל"ן ותחומי ‏התמחותו הינם הליווי הבנקאי ולוחות זמנים לפרוייקטים מורכבים.‏
עמי איילון משמש כמנכ"ל איילון בקרת פרוייקטים וייעוץ בע"מ.‏

התמחותו היא בליווי חברות  בעת ביצוע פרוייקטים מורכבים, גיבוש לוחות זמנים לפרוייקטים ומעקב ‏אחר התקדמות הפרוייקט וההשלכות על לוחות הזמנים שגובשו; בנוסף מתמחה עמי איילון בתחום הליווי ‏הבנקאי לחברות קבלניות, בהכנת דוח אפס לפרוייקט שהינו מעין תכנית עסקית לפרוייקט המשמשת ‏בסיס לקבלת החלטה בדבר מתן המימון הבנקאי ובהמשך בהכנת דוחות ביצוע לפרוייקט לצורך שחרור ‏הכספים על ידי הבנק.‏

עמי איילון הינו מהנדס תעשיה וניהול בעל תואר מאוניברסיטת תל אביב וכן הינו מנתח מערכות ויועץ ‏בתוכנות ‏ERP‏.‏

נסיונו המקצועי כולל עבודה בחברות תעשייתיות וליווי חברות תעשייתיות וקבלניות רבות בפרוייקטים ‏מורכבים ומשמעותיים.‏