ליווי בנקאי

 


לוחות זמנים

 

         
 

לקוחות ופרוייקטים > עיר דוד
 

     
  קריית אונגווער - 152 יח"ד - שכ' רמות - ירושלים.
בתמונה - בנין טיפוס B - 13 יח"ד - בבניה.
ליווי בנקאי - בנק ירושלים.
  פרוייקט עיר דוד של חברת איילון  
  קריית אונגווער - 152 יח"ד - שכ' רמות - ירושלים.
בתמונה - בנין טיפוס A - מאוכלס.
ליווי בנקאי - בנק ירושלים.
  פרויקט רמות של איילון לעיר דוד