ליווי בנקאי

 


לוחות זמנים

 

         
 

לקוחות ופרוייקטים > נשר רמלה
 

     
  במפעל נשר רמלה הקימו בחצר המפעל תחנת כוח ליצור חשמל (החשמל הוא תשומה עיקרית בתהליך יצור המלט)
התחנה מופעלת בגז המגיע ממסעף של צינור גז לתחנת הכח של חברת חשמל ב"גזר".
בתמונה הנפת הטורבינה למיקום על בסיס בטון.
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   

בתמונה הנפת הגנרטור
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
      תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
      תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
      תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   

בתמונה - הרכבת החלק העליון של הארובה.
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   
בתמונה - הארובה החמה והארובה הקרה.
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   
בתמונה - הרכבת השנאי הראשי של התחנה.
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   

בתמונה - מבט כללי לתחנה - ברקע .... ומאחור מפעל נשר.
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   

בתמונה מגדלי הקרור
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
   
בתמונה מבט כללי לתחנה מכוון מגדלי הקרור
  תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון  
  מבט כללי לתחנה - מאחור מבנה הבקרה שכולל גם את משרדי תחנת הכח, מרכז לוגיסטי ואחזקה.   תחנת כח מופעלת בגז נשר רמלה עמי איילון