ליווי בנקאי
   לוחות זמנים
  
  
      
 

ליווי בנקאי
מומחים בליווי בנקאי (מימון הבניה)

 
 

מה אנו מספקים?‏

 • "דוח אפס" לפרויקט.
  כולל את תקציב הפרויקט (על פי חלוקה לפרמטרים של קרקע, ‏פיתוח, בניה, תכנון, אגרות, שווק, מימון, תקורות, בצ"מ) ואת תחזית הכנסות הפרויקט (מכר ‏דירות, שטחי מסחר ומשרדים). דוח אפס משמש מסמך בסיס להערכת תקציב הפרויקט, ‏והערכת רווחיות הפרויקט. בעזרת דוח זה מחליט הבנק אם ללוות את הפרויקט ואם כן באילו ‏תנאים (הון עצמי הנדרש מהיזם, בניה בשלבים וכיוצ"ב)‏.
   
 • דוח תקופתי לפרויקט.
  כולל מעקב תקופתי על הפרויקט. דוח תקופתי לפרויקט מוגש לבנק וליזם. ‏הדוח התקופתי מתאר, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  ♦  התקדמות העבודה באופן מילולי ובאופן כספי,
  ♦  מצב ‏הדברים מול הרשויות (התרי בניה, טופס 4, תעודת גמר),
  ♦  חריגות תקציביות ועמידה בלוח ‏הזמנים של הפרויקט.
  ♦  בנוסף מתבצע מעקב על מכירת נכסים – מחיר בפועל לעומת האומדן ‏שנקבע,
  ♦  מעקב אחר תקבולים ויתרות לקבל, ועדכון שווי מלאי במידת הצורך.
  ♦  כמו כן משולב ‏בדוח האמור ניתוח מקורות ושימושים.

  דוח תקופתי לפרויקט משמש את הבנק כאמצעי בקרה ופיקוח לפני ‏שחרור כספים תקופתי לפרויקט ולבדיקת החשיפה והסיכונים של הבנק בפרויקט. בנוסף ‏מבצעת החברה פתיחת שלבים נוספים לליווי ועדכוני תקציב על פי דרישה.  ‏

מי צריך את זה?‏

 • כל יזם או קבלן המעוניין בליווי בנקאי (מימון) לפרויקט.‏

בין לקוחותינו ‏

 • בנקים:ירושלים, מזרחי, טפחות.‏
   
 • קבלנים: קוטלר עדיקא, דוד קניג, שלמה כהן, חזון את גלילי, יסודות צור, אחים סאסי, נווה ‏בנין, עיר דוד

שיתופי פעולה עסקיים

 • יורם קדמן מהנדסים בע"מ.‏
   
 • נדם שמאות מקרקעין.‏

יתרונות

 • ניסיון עשיר במגוון של פרויקטים בתחומי הבניה.‏
   
 • יחס ושירות אישי ללקוחות.‏
   
 • עובדים בעלי השכלה וניסיון רב, פעילים בתחום משנת 1995. ‏
   
 • גמישות וזמן תגובה מהיר.‏

מאמרים


מנהל החברה

עמי איילון, מהנדס תעשיה וניהול, מנתח מערכות ויועץ ‏ERP‏.‏