ליווי בנקאי

 


לוחות זמנים

 

         
 

לקוחות ופרוייקטים > ככר ספרא

     
  בנין לשימור "בנין זואולוגיה" - שימש כמעבדות הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
 
  פרויקט  איילון לחברת חזון את גלילי  
  בניין ראש העיר הישן - שוקם במסגרת פרוייקט ככר ספרא

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
  פרויקט עמי איילון של בניין עיריית ירושליים בככר ספרא  
  דורותי

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
  פרויקט דורותי של עמי איילון בככר ספרא  
  פרויקט בניין מס' 3 של ככר ספרא

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
  פרויקט  בניין 3 של עמי איילון של בניין עיריית ירושליים בככר ספרא  
   בניין מס' 1 ככר ספרא - בקומה עליונה - משרדי ראש העיר ואולם המועצה.

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
  פרויקט  בניין 1 של עמי איילון של בניין עיריית ירושליים בככר ספרא  
  ארקדה בין הבנינים בככר ספרא.

לוחות זמנים, פיקוח ומסירות למזמין.
  פרויקט  ארקדה של עמי איילון של בניין עיריית ירושליים בככר ספרא