אתר בנייה בשלבים ראשונים
בניין דירות מוכן לאיכלוס

איילון בקרת פרויקטים וייעוץ בע״מ

מקצוענות, אמינות, איכות

ליווי הפרויקט

לאחר אישור דוח אפס ע״י הגורם המממן, ופתיחת הפרויקט לליווי (עמידה בתנאים לפתיחת הפרויקט מצד הגורם המממן), מתחיל תהליך של הוצאת דוחות חודשיים לגורם המממן הכוללים ביקור באתר, הערכת הביצוע ההנדסי, אישור תשלומים ליזם כנגד הוצאות בניה והוצאות מנהלתיות, בקרה על מכירות, התמודדות עם הוצאות לא צפויות וניוד תקציבי בין סעיפים אם נדרש.

דוח אפס

פיתוח התוכנית העסקית של הפרויקט, כולל כל עלויות הפרויקט החל מרכישת הקרקע דרך תהליכי התכנון ועד תשלומים (מיסים, אגרות, מימון ותקורות, שיווק, מימון ועלויות הבניה). במקביל, הצגת תחזית ההכנסות בפרויקט, ממכירת הנכסים, היחס בין ההכנסות לתקציב הפרויקט ורווחיות הפרויקט.

אתר בנייה על רקע השמיים

פרויקטים נבחרים

קבוצת רכישה

פרויקט בית וגן בחריש

חוזה מנהל

פרויקט ברקן בתמר באפרת

חברת באמונה, חריש, פרויקט בית וגן, 118 יח״ד, 2017

חברת א.ברקן, אפרת, ברקן בתמר, 28 יח״ד, 2018

מחיר למשתכן

פרויקט משכנות שלמה ברמת שלמה

התחדשות עירונית

פרויקט רוקח 17

קוטלר עדיקא, רמת שלמה, משכנות שלמה, 93 יח״ד, 2020

חברת ישראמיש, רמת גן, רוקח 17, 22 יח״ד, בשלבי סיום

שותפים לדרך

גורמי מימון

יזמים